Αντικατάσταση οχήματος

Τ ο φανοποιείο Μ.ΓΙΑΡΕΜ γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μην μείνετε ούτε λεπτό χωρίς όχημα μεταφοράς σας εξασφαλίζει, δίνοντας σας ένα όχημα αντικατάστασης εωσότου τελειώσουν οι εργασίες επισκευής του οχήματος σας!