Επισκευή πλαστικών

Είναι συνηθής φαινόμενο, τα πλαστικά μέρη με τον χρόνο να φθείρονται από την πολύ συχνή χρήση και τελικά, είτε να σπάνε, είτε να δημιουργούνται ρωγμές…!! Το φανοποιείο Μ.ΓΙΑΡΕΜ είναι σε θέση να επισκευάσει την οποιαδήποτε ζημιά στα πλαστικά μέρη, ώστε να σας εξασφαλίσει την ολική επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και αποφεύγοντας την άσκοπη αντικατάσταση του!!