Γυάλισμα & Κέρωμα οχήματος

Γυάλισμα οχήματος

Το γυάλισμα είναι η εργασία που ακολουθούμε για να επαναφέρουμε την ζωντάνια του χρώματος, ακόμα και να επιδιορθώσουμε μικρές γρατσουνιές! Υλοποιείται με ειδικά υλικά και κατάλληλα μηχανήματα. Η μέθοδος θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν είναι απαραίτητο και κρίνεται σκόπιμο από ειδικό, διότι πρέπει να αποφεύγεται η συχνή χρήση.

Κέρωμα οχήματος

Το κέρωμα είναι η εργασία που χρησιμοποιούμε για να προστατέψουμε την βαφή του οχήματος σας. Το γυάλισμα και το κέρωμα του αυτοκινήτου συχνά συγχέονται ως έννοιες, παρότι στην πράξη, πρόκειται για δύο διαδικασίες που είναι εντελώς διαφορετικές και παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Σε αντίθεση από το γυάλισμα, η συχνή χρήση του είναι θεμιτή (2-3 φορές τον χρόνο).