Φανοποιεία

Η τέχνη με την οποία αποκαθιστούμε την ζημιά (τρακάρισμα) ενός οχήματος, ονομάζεται φανοποιεία. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, τόσο για τα στάδια αποκατάστασης που χρειάζονται όσο και για το τελικό κόστος της ζημιάς. Οι Εργασίες φανοποιείας απαιτούν τεχνογνωσία και εμπειρία από τους τεχνικούς και χρησιμοποιείται «ειδικός» εξοπλισμός για να επιτευχθεί η αποκατάσταση του οχήματος!