Ξεθάμπωμα φαναριών

Τα σύγχρονα οχήματα είναι εξοπλισμένα με πλαστικούς προβολείς που με το πέρασμα του χρόνου φθείρονται, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, ο ήλιος, η οξείδωση κλπ αλλοιώνουν την επιφάνεια η οποία σταδιακά γίνεται θολή και κίτρινη. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται από ειδικούς επαγγελματίες οι οποίοι με την χρήση ειδικών μηχανημάτων και υλικών θα επαναφέρουν τους προβολείς του οχήματος σας στην αρχική τους κατάσταση.